Cách khôi phục dữ liệu khi đã xóa với Getdata recover pro

get well My recordsdata là phần mềm sẽ khôi phục các file đã bị xóa rỗng từ thùng rác windows, hay bị mất do structure ổ cứng, nhiễm virus, tắt hệ thống bất ngờ hay lỗi do phần mềm. Nó có đầy đủ tùy chọn để tìm kiếm các file tạm thời trong home windows và thậm chí có thể định vị và khôi phục những file mà đã chưa bao giờ được lưu lại. get better My files phục hồi dữ liệu phần mềm mà không yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Nó tương thích với home windows XP và làm việc với fat 12, fats 16, fats 32 và NTFS. Khôi phục file bị xóa từ Jaz, đĩa zip, các thiết bị lưu trữ và máy ảnh kỹ thuật số đa phương tiện. Nó sẽ tìm tìm các file bị xóa và phục hồi các chúng một cách dễ dàng. recover My files có các tính năng như: Xem trước các tập tin đã xóa, khôi phục định dạng ổ đĩa, quét toàn bộ ổ cứng.

Cách khoi phục dữ liệu khi bị xóa
GetData recover My information pro 4.9.four Dễ dàng khôi phục dữ liệu đã xóa

Phần mềm recuperate My recordsdata ™ sẽ phục hồi dữ liệu và tìm bất okỳ kiểu file nào, nhưng đặc biệt hỗ trợ hơn 300 kiểu file trong categories sau đây:
– Khôi phục email đã xóa;
– Khôi phục những tài liệu đã bị xóa;
– Khôi phục tài liệu lưu trữ;
– Khôi phục ảnh số;
– Khôi phục âm nhạc và video.

Hỗ trợ cho:
Khôi phục file Zip
get well My files knowledge recovery device will recover deleted .ZIP, .RAR, .GZIP, .TAR, .LZH and .CAB files that have been emptied from or with the aid of-passed the windows Recycle Bin.
Phần mềm Phục hồi dữ liệu get well My files sẽ khôi phục lại các file bị xóa như ZIP,. RAR,. GZIP,. TAR,.. LZH và CAB. Các file đã xóa từ thùng rác.

Khôi phục ảnh. Tập tin PDF
Phần mềm khôi phục dữ liệu recover My recordsdata sẽ khôi phục lại các tập tin Adobe PDF đã bị xóa, đã bị xóa trong thùng rác

Khôi phục file AutoCAD (tập tin DWG)
get better My information phục hồi dữ liệu phần mềm sẽ phục hồi các tập tin AutoCAD DWG đã bị xóa. Nó sẽ tìm các tập tin AutoCAD đã được làm rỗng từ thùng rác home windows, hay tập tin đã bị mất do treo hệ thống hoặc định dạng ổ đĩa cứng.

Khôi phục các tập tin Photoshop PSD
Phần mềm khôi phục dữ liệu get better My information sẽ khôi phục lại file Adobe Photoshop đã bị xóa, các tập tin đã được làm trống trong thùng rác.

get better Deleted Tax, Database, and Finance information
recuperate My files sẽ thu hồi nhiều loại file tài chính, thuế và các tập tin cơ sở dữ liệu đã bị xóa.

Nó bao gồm các hỗ trợ đặc biệt cho các loại file sau:
Khôi phục cơ sở dữ liệu và các tập tin đã xóa tài chính:
get entry to Database ( .mdb)
get entry to challenge ( .adp)
Ancenstry household Tree ( .aft)
CanTax T1 private ( .p96 .p97 .p98 .p99 .p00 .p01 .p02 .p03 .p04 .p05 .p06 .p07)
CanTax T2 company ( .c96 .c97 .c98 .c99 .c00 .c01 .c02 .c03 .c04 .c05 .c06 .c07)
DBase-FoxPro Database file ( .dbf .scx .dbc)
EndNote ( .enl)
FLG File ( .flg)
FoxPro Executable ( .fxp)
Interbase Backup ( .gbk)
Interbase Database ( .gdb)
Lacerte Tax ( .mdx)
Lacerte Tax individual ( .id0 .id9 .sd0 .sd9 .pd0 .pd9 .fd0 .fd9)
Microsoft cash ( .mny)
MS-SQL Server Database ( .mdf)
MS-SQL Server Log ( .ldf)
MYOB information ( .dat .prm .pls)
Omnis Database file ( .df1 .lbr .ohf .lbs)
Quickbooks Backup file ( .qbb)
Quickbooks QBW file ( .qbw)
Quicken QDF file ( .qdf)
QuickTax file ( .q99 .q00 .q01 .q02 .q03 .q04)
SAS ASCII information File ( .sas)
SAS Binary knowledge file ( .sas7bdat;sd2)
SPSS ( .sav)
TaxAct ( .ta5)
TaxCut file (2000-3) ( .t00 .t01 .t02 .t03)
TurboTax file ( .tax)

Khôi phục tập tin iPOD
Khôi phục âm nhạc và video, bao gồm cả mov, iTunes.. M4a,. Mp3, vv

Khôi phục trên 300 loại file: đồ họa, tài liệu, lưu trữ, các file email, cơ sở dữ liệu và các tập tin tài chính.

Tên phần mềm: GetData get well My information professional four.9.four.1296
Chức năng chính: Dễ dàng khôi phục dữ liệu đã xóa
Dung lượng: 22.2 MB

download Getdata recover professional
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN

Scroll to top