Chuyển file download sang cửa sổ mới cho blog

Nếu bạn biết 1 chút về HTML thì cái này nghĩ ra cũng rất dễ
Tác dụng : Khi chèn hyperlink down vào thẻ [file] hoặc [sfile] , người dùng click vào link đó sẽ nhảy ra 1 tab mới .
Demo : click on vào link download ở dưới sẽ thấy
File cần sửa : ubb.php
Hướng dẫn:

boblog
Bạn mở file ubb.php theo đường dẫn inc/ubb.php trong supply của bạn
Tìm đoạn:

[php]<a href=”$url”>[/php]

sửa nó thành :[php]<a href=”$url” target=”_blank”>[/php]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN