Hướng dẫn thêm comment của google+ vào web page

Hướng dẫn chi tiết Hướng dẫn thêm Google+ comment cho website online. Sử dụng Google+ remark sẽ có rất nhiều lợi thế trong search engine optimization site, nó chính là mức độ tương tác, chia sẻ, remark về bài viết của bạn.

Và đây là hướng dẫn chi tiết và rất đơn giản, bạn chỉ việc thêm Mã php vào vị trí trong website là thành công:

huong dan them comment google+ vao website

Thêm nhận xét Google+ comment:

[php]<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js">

</script>
<g:feedback
href="[URL]"
width="642"
first_party_property="BLOGGER"
view_type="FILTERED_POSTMOD">
</g:comments>[/php]

Dành cho HTML5

[php]<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
</script>
<div classification="g-comments"
data-href="[URL]"
knowledge-width="642"
information-first_party_property="BLOGGER"
data-view_type="FILTERED_POSTMOD">
</div>[/php]

helloển thị số Google+ remark:

[php]<g:comments>: <g:commentcount href="[URL]"></g:commentcount>[/php]

Dành cho HTML5

[php]<div type="g-comments">: <div type="g-commentcount" knowledge-href="[URL]"></div>[/php]

Chú ý thay thế [URL] = đường dẫn bạn muốn comment, phần này biết php cho tự động URL là URL helloện tại là Oki.

Nếu bạn muốn lấy tự động đường dẫn của site thì sử dụng php sau:

[php]<div identity="comments"></div>

<script>
gapi.feedback.render(‘feedback’,
href: window.region,
width: ‘624’,
first_party_property: ‘BLOGGER’,
view_type: ‘FILTERED_POSTMOD’
);
</script>
in a similar fashion with Google+ comments Counter:
<div identity="commentscounter"></div>
<script>
gapi.commentcount.render(‘commentscounter’,
href: window.location
);
</script>
[/php]

Hết Rồi, Chúc các bạn thành công,

So sánh remark fb và Google+ remark tại đây: http://gdriv.es/comments

Một số tính năng phải okayể đến: (tham khảo nguồn toiyeugooogle.net)

  • Nhanh chóng chia sẻ bài viết lên Google+ ngay sau khi bạn đăng bài viết.
  • Đọc bài viết và nội dung remark trên Google+ ngay lập tức.
  • Chia sẻ bài viết lên Google+ nhanh chóng thông qua hệ thống comment này.
  • Khi bạn để lại lời nhận xét trên weblog, bạn sẽ có tùy chọn để chia sẻ lời nhận xét đó trên Google+ okayèm theo đường hyperlink chia sẻ bài viết đó.
  • Nếu bài viết của bạn dược chia sẻ trên Google+, với những ai nhận xét trên đó cũng sẽ được tự động helloển thị như một nhận xét ngay bên dưới bài viết trên weblog.
  • Nếu một nhận xét được chia sẻ trên Google+ và sau đó nhận được nhiều phản hồi thì những lời nhận xét đó cũng sẽ xuất helloện trên blog và ngược lại.
  • Nếu người khách để lại lời nhận xét mà không chia sẻ với tác giả bài viết thì tác giả đó cũng không nhìn được những lời nhận xét trên.
  • Tác giả bài viết sẽ nhận được notification từ Google+ nếu đọc giả để lại lời nhận xét hay chia sẻ bài viết đó.
  • Đọc giả muốn để lại lời nhận xét phải có tài khoản Google+. Điều này vô cùng hữu ích tránh tình trạng ẩn danh như ở hệ thống comment cũ.
  • Cho phép helloển thị nhận xét theo kiểu Thread comment và vote +1 cho từng nhận xét.

Theo IGoo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN

Scroll to top