Lặp lại các thao tác của chuột hoặc bàn phím với farmersoft autotask

Với phần mềm này, bạn có thể thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần giúp cho công việc của bạn trở lên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, công sức của bạn.
farmersoft autotask
Thanh toolsbar chính gồm các nút:
New: Tạo bảng tiến trinh mới
Open: Mở lại bảng tiến trình đã tạo
keep: Lưu lại bảng tiến trình
Play: Thực hiện các tiến trình
file: Ghi lại các hoạt động của chuột như di chuyển, nhấn các nút chuột, giữ các nút chuột, thả nút chuột…(Các hoạt động của bàn phím sẽ bị bỏ qua)
lend a hand: Trợ giúp
Exit: Thoát khỏi chương trình

Bảng tiến trình gồm 2 mục là event và value. experience gồm tên các tiến trình sẽ thực helloện và price là các giá trị để thực helloện tiến trình đó.

Chương trình gồm các experience sau:

Mouse place: Định vị vị trí của chuột trên màn hình, value của nó chỉ được phép dạng X= Y= (VD: X=500 Y=200)
Sleep: Tạm ngừng các tiến trình, value của nó là thời gian sẽ ngừng (tính theo mili giây)
SendKey: Giả lập nhấn các phím trên bàn phím hoặc gửi một chuỗi các phím đến chương trình khác, worth của nó là phím hoặc chuỗi sẽ gửi.
RunApp: Chạy một tệp hoặc thư mục trong máy, price là tên hoặc đường dẫn đến thư mục hoặc tệp.
Mouse click: Giả lập nhấn một trong three phím chuột, price chỉ được phép một trong three phím chuột có tên: LeftButton , MiddleButton , RightButton
DownMouse: Giả lập giữ một trong 3 phím chuột đến khi nào có experience Up Mouse hoặc hết tiến trình thì dừng giữ. price của experience này cũng gồm: LeftButton , MiddleButton , RightButton
Up Mouse: Giả lập nhả một trong three phím chuột nhưng nên nhả tương ứng với sự kiện DownMouse cũng gồm three worth: LeftButton , MiddleButton , RightButton

Để tạo một event nhấn vào nút Add adventure dưới thanh công cụ, chọn tên experience và nhập đúng dạng price của nó. Để xóa một event chọn adventure đó rồi nhấn dispose of experience. Để xóa trống danh sách experience chọn Clear list, để sửa một experience chọn Edit experience

Trong thời gian tới Farmersoft sẽ phát triển bản tiếng việt để dễ sử dụng hơn.

<a href="http://download.com.vn/Data/Soft/2008/12/03/FarmersoftAutoTask.rar " rel="nofollow">obtain farmersoft autotask</a>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN

Scroll to top