Phần mềm giấu thư mục – disguise Folders 2012

phần mềm cover folder giúp bạn ẩn giấu một thư mục chứa các tài liệu quan trọng nhanh chóng và an toàn
phần mềm ẩn thư mục

Giao diện phần mềm ẩn thư mục

Các tinh năng của chương trình:

 • Tính năng
  • Có helloệu quả các phương pháp bảo vệ cho phép bạn để ẩn các thư mục ra từ người sử dụng và các ứng dụng trong Microsoft home windows XP/2003/Vista/7
  • Không có ai trừ chính bạn có thể truy cập vào thư mục bạn đã khóa
  • four phương pháp bảo vệ có sẵn: hide, Lock, disguise & Lock, Chỉ Đọc
  • Hỗ trợ cả NTFS, FAT32 và fats
  • Không giới hạn số lượng các thư mục có thể được bảo vệ cùng một lúc.
  • Đáng tin cậy quá trình hỗ trợ – các quá trình đó được phép truy cập vào dữ liệu được bảo vệ.
  • Không có thay đổi cấu trúc hệ thống tập tin sẽ xảy ra.
  • hiệu quả bảo vệ mật khẩu khi chạy chương trình.
  • helloệu quả bảo vệ mật khẩu khi Gỡ cài đặt chương trình.
  • Các tập tin từ thư mục ẩn sẽ không bị mất, ngay cả nếu có ai đó đã cố gắng xóa một thư mục trên cấp độ.
  • Xoá các tài liệu gần đây chọn lựa. hide Folders 2009 xóa hồ sơ của các tài liệu được truy cập trong thời gian gần đây, nếu những tài liệu nằm trong các thư mục bị ẩn.
  • Xoá Recycle Bin bản ghi đầu tiên nằm trong thư mục ẩn.
  • conceal Folders 2009 ẩn hoàn toàn trong trình đơn start.
  • conceal Folders 2009 ẩn hoàn toàn trong mục Add/Revome.
  • Đúng chế độ ẩn – bạn có thể không phát hiện các chương trình cùng với windows activity supervisor.
  • Hỗ trợ chế độ an toàn – Các thư mục có thể được ẩn, ngay cả khi máy tính của bạn có đang chạy trong chế độ an toàn.
  • Phím nóng để quản lý các chức năng cơ bản của disguise Folders 2009
  • Hỗ trợ các chức năng từ giao diện dòng lệnh.
  • Hỗ trợ tên thư mục Tiếng Việt có dấu với mã Unicode
  • disguise Folders 2009 là phần mềm đa ngôn ngữ, các giao diện người dùng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể dễ dàng dịch sang các ngôn ngữ mới.
  • Giao diện trực và rất dễ sử dụng giao diện người dùng.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN

Scroll to top