Plugin seo bo-blog sản phẩm của vietboblog

Hôm nay lại rất vinh dự được đại diện cộng đồng vietboblog chia sẻ đến những người dùng boblog một plugin do chính những anh em vietboblog làm ra. Cảm ơn anh em trong crew bo-weblog đã xây dựng và góp ý để tạo nên plugin này.

– Chú ý : Cộng đồng bo-weblog phát triển plugin dạng sơ khai, khuyến khích mọi người phát triển, và xây dựng thêm để số lượng plugin ngày càng đa dạng và phong phú.

– 1 chú ý nho nhỏ nữa là, mình sử dụng ngay tham số blogdesc cho nên các bạn vào file components.php của template các bạn đang dùng, nếu thấy tham số này xuất helloện trên thẻ title thì hãy xóa nó đi.
Kiểu như này
pagetitleblogname - blogdesc
xóa đi sẽ thành
pagetitleblogname
Giới thiệu
– Plugin search engine optimization được thiết kế để tối ưu seo trên boblog, chủ yếu là thêm các thẻ meta cần thiết.

– Ở ver 1.zero đầu tiên này, plugin có 1 số chức năng sau:

  • Thêm vào phần viết bài 3 mục Tiêu đề khác, Description, keyword ngoài ra còn chức năng tự động điền url thân thiện.
  • Phân cách tag bằng dấu phẩy. Tuy nhiên chức năng auto tag sẽ ko hoạt động

Các cài đặt

– Các bạn obtain file đính okayèm về, mở ra sẽ có cấu trúc như sau, trong thư mục bo-weblog có three thư mục.

thư mục admin chứa file cp_edit.php (1)
thư mục inc chứa file mod_read.php (2)
thư mục plugin chứa plugin vietbb_seo

– Các bạn nên backup 2 file 1,2 sau đó add file trong plugin lên. tiếp theo sau khi upload các bạn tiến hành thêm code như sau. vì bo-weblog có rất ít hook để có thể thêm các plugin nên mình buộc phải thêm bằng tay.

Đầu tiên mở file bo-weblog/world.php sau đó thêm xuống cuối cùng dòng code
/*vietbb web optimization embody*/
if ( file_exists("plugin/vietbb_seo/function.php") )
include_once("plugin/vietbb_seo/perform.php");
if ( file_exists("plugin/vietbb_seo/config.php") )
include_once("plugin/vietbb_seo/config.php");

Tiếp theo mở file bo-blog/index.php tìm đoạn code
$headerhtml=$t->set('header', array('blogname'=>$config['blogname'], 'blogdesc'=>$config['blogdesc'], 'csslocation'=>$csslocation, 'pagetitle'=>$pagetitle, 'ajax_js'=>$ajax_js, "extraheader"=>$extraheader, "blogkeywords"=>''.$config['blogkeywords'], 'baseurl'=>$baseurl, 'language'=>$langname['languagename'], 'codeversion'=>$codeversion));
Thay thế thành.
if ( $pagedescription == '' ) $pagedescription = $config['blogdesc'];
if ( $pagekeyword == '' ) $pagekeyword = $config['blogkeywords'];
$headerhtml=$t->set('header', array('blogname'=>$config['blogname'], 'blogdesc'=> $pagedescription, 'csslocation'=>$csslocation, 'pagetitle'=>$pagetitle, 'ajax_js'=>$ajax_js, "extraheader"=>$extraheader, "blogkeywords"=>''. $pagekeyword, 'baseurl'=>$baseurl, 'language'=>$langname['languagename'], 'codeversion'=>$codeversion));

Lưu lại, sau đó vào admin okích hoat plugin vietbb_seo lên, như vậy là đã xong.

plugin seo bo-blog

alternate log:
international.php (embody 2 file config và perform của plugin)
index.php ( sửa đổi phần description được lấy từ mod_read.php )
inc/mod_read.php ( sử dụng perform getmeta đã embody để lấy và gán vào biến sử dụng cho file index.php )
admin/cp_edit.php ( thêm 2 input box, và 1 textarea, 1 vài operate với tiền tố bắt đầu là vietbb_ )

Theo: levis012 Tại Share plugin vietbb search engine optimisation – sản phẩm của vietboblog

[viral-lock]

[/viral-lock]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN

Scroll to top