You Are Here: Home » Posts tagged "bo-blog"

Chuyển file download sang cửa sổ mới cho blog

Nếu bạn biết 1 chút về HTML thì cái này nghĩ ra cũng rất dễ Tác dụng : Khi chèn hyperlink down vào thẻ [file] hoặc [sfile] , người dùng click vào link đó sẽ nhảy ra 1 tab mới . Demo : click on vào link download ở dưới sẽ thấy File cần sửa : ubb.php Hướng dẫn: Bạn mở file ubb.php theo đường dẫn inc/ubb.php trong supply của bạn Tìm đoạn: [php]<a href=”$url”>[/php] sửa nó thành :[php]<a hr ...

Read more

© 2011 Vannamdl.net, Development content by Nam Còi . Hosting Sponsored by VDATA.VN

Scroll to top